Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

TU GIẢI THOÁT TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT !

KIM CHỈ NAM CHO NGƯỜI MUỐN TU GIẢI THOÁT CHỈ MỘT KIẾP NÀY LÀ THÀNH TỰU VIÊN MÃN TỐT ĐẸP !
LỜI VÀNG CHO TẤT CẢ NHÂN LOẠI PHẬT TỬ TRÊN TÒAN THẾ GIỚI KHI TU HỌC PHẢI BIẾT CÁI ĐIỀU VÔ CÙNG TRỌNG ĐẠI NẦY ĐỂ TU NIỆM PHẬT MỘT KIẾP LÀ VỀ VỚI PHẬT ĐÀ GỌI LÀ TU NHẤT KIẾP NGỘ NHẤT THỜI VÌ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT LÀ TU TẮT TU MAU VÀ KHÔNG CẦN PHẢI TU THIỀN HAY LÀ TU TỤNG KINH GÕ MÕ COI CHỪNG MUÔN NGÀN NĂM SAU CŨNG CHƯ THÀNH ĐẠO !
LÀ VÌ PHẬT THÍCH CA NÓI TRONG KINH RÕ RÀNG : CHO DÙ TỤNG HẾT 12 NGÀN TẠNG KINH CỦA NGÀI PHƯỚC ĐỨC CŨNG KHÔNG BẰNG MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT SẼ TIÊU DIỆT 84 NGÀN TỘI LỖI TRONG QUÁ KHỨ VÀ PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG TRONG TƯƠNG LAI GỌI LÀ PHƯỚC VÔ LẬU VỀ CÕI PHẬT HƯỞNG HOÀI CŨNG KHÔNG HẾT VÀ TRƯỜNG SANH BẤT TỬ NƠI CÕI TÂY PHƯƠNG !
CÒN TU BỐ THÍ MÀ KHÔNG TU TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT NÊN PHẬT KHÔNG RƯỚC VÀ KHI HƯỞNG QUÁ NHIỀU PHƯỚC THẾ GIAN NÊN HẾT PHƯỚC THÌ HỌA SẼ TỚI CHÌM SÂU VÔ ĐỊA NGỤC TIẾP TỤC KHỔ ĐAU RẤT LÀ NGUY HIỂM CHO AI MÊ MUỘI CHỈ BIẾT TU PHƯỚC BỐ THÌ LÀ ĐẠI HỌA Ở KIẾP THỨ BA COI CHỪNG PHẢI ĐỌA NƠI ĐỊA NGỤC !
ĐÂY LÀ KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC CHO NGƯỜI MUỐN TU VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG ĐỂ KHỎI PHẢI LO BỊ ĐỌA SAU NẦY Ở MUÔN KIẾP SAU ! MỌI NGƯỜI HÃY NHỚ CHO KỶ VÀ ĐỪNG CÓ QUÊN LỜI VÀNG NẦY CỦA PHẬT DẠY NGHE QUÝ VỊ !
CHO NÊN PHẬT NÓI : 'TRÍ TUỆ LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT CHO NGƯỜI TU HỌC "
VÌ NẾU TA CÓ TRÍ TUỆ NÊN TA BIẾT CÁCH TU CHO ĐÚNG TA MỚI VỀ CÕI PHẬT CÒN NẾU TA THUỘC VỀ CĂN ĐỘN KHÔNG BIẾT GÌ NÊN KHÔNG BIẾT CÁCH TUM,TU SAI ĐI TRẬT ĐƯỜNG RẦY THÌ XE LỬA ĐỔ XUỐNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC VỀ CÕI PHẬT VÀ VÌ NGU KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ NÊN PHẢI ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM KHÓ RA !
LỜI VÀNG PHẬT DẠY RẤT LÀ QUAN TRỌNG CHO CÁI LINH HỒN CỦA MÌNH, MỌI NGỜI TU HỌC PHẬT TỬ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI NẦY PHẢI NHỚ ĐỪNG QUÊN NẾU NHƯ BẠN MUỐN VỀ CÕI PHẬT BẠN PHẢI LÀM NHƯ L;ỜI PHẬT DẠY, MUỐN VẬY PHẢI CÓ TRÍ TUỆ VÀ ĐẦY ĐỦ CĂN LÀNH VỚI PHẬT MỚI ĐƯỢC VỀ !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TẠI SAO HỌA TO ?
BỞI VÌ KHÔNG TU NIỆM PHẬT ĐỂ VỀ VỚI PHẬT NÊN HỌA TO LÀ VÌ HƯỞNG HẾT PHƯỚC THÌ HỌA TẤT NHIÊN PHẢI TỚI NÊN COI CHỪNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC ! CHO NÊN PHẬT NÓI PHƯỚC LỚN HỌA TO , HẾT PHƯỚC TỜI HỌA LÀ VẬY ĐÓ !
PHẬT THÍCH CA NÓI RẰNG : NGÀY NÀO CON CÒN Ở THẾ GIAN THÌ NGÀY ẤY CHƯA CHẮC ĐƯỢC BÌNH YÊN VÌ LOÀI NGƯỜI BIẾT ĐỦ THỨ NHƯNG KHÔNG AI BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA CHO ĐỜI MÌNH VÌ HỌA TAI ĐAU ỐM BỆNH TẬT CHẾT CHÓC CÓ THỂ XẢY RA BẤT THÌNH LÌNH CHO TỪNG MỖI CON NGƯỜI !
PHẬT KẾT LUẬN NẾU MUỐN ĐƯỢC BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC CHẮC CHẮN TRONG KHI CON TU PHƯỚC BỐ THÍ LÀ PHƯỚC THẾ GIAN, CON PHẢI TU NIỆM PHẬT A DI ĐÀ ĐỂ CẦU XIN GIẢI THOÁT KIẾP TỬ SINH VỀ VỚI VỚI PHẬT A DI ĐÀ MỚI CHẮC CHẮN ĐƯỢC MÃI MÃI BÌNH YÊN HẠNH PHÚC AN VUI VÀ SAU THÀNH PHẬT ĐẠO VÀ VĨNH VIỄN KHÔNG CÒN TRỞ LẠI THẾ GIAN ĐỂ LUÂN HỒI SANH TỬ NỮA ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC AN VUI TRƯỜNG SANH BẤT TỬ VÀ CHỈ CÓ CÕI A DI ĐÀ DUY NHẤT THÔI NHÉ , CÒN BẤT CỨ CÕI PHẬT NÀO HAY LÀ CÕI TIÊN ĐỀU PHẢI CÒN TRỞ XUỐNG THẾ GIAN NẾU CÓ LỖI LẦM LÀ RỚT XUỐNG THẾ GIAN HAY LÀ ĐỊA NGỤC VÀ TIẾP TỤC LUÂN CHUYỂN KHỔ ĐAU !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
AI LÀM ĐÚNG THEO LỜI MÌNH NÓI TRONG BÀI VIẾT NẦY TÔI CAM ĐOAN BẠN SẼ ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT VÀ SAU THÀNH PHẬT !
CÒN NẾU KHINH THƯỜNG LỜI NÓI CỦA TÔI KHÔNG LÀM THEO SẼ ĐỌA SA CHẮC CHẮN SAU NẦY KHI MÃN KIẾP !
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
(NĂM DẬUTHÁNG 9/2017)
AI MUỐN VỀ CỎI PHẬT PHỈ NIỆM PHẬT 108 CÂU MỖI ĐÊM VÀ XEM BÀI NẦY MỖI ĐÊM ÍT NHẤT BA LẦN CHO THUỘC LÒNG !
CTVL NGUYỆN CẦU CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH MUÔN LOÀI HÃY MAU MAU TỈNH NGỘ TÌM ĐƯỜNG TRỞ VỀ BÊN GIÁC ĐỂ MUÔN VÀN HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI SAU THOÁT LY SANH TỬ RA KHỎI KIẾP PHÙ DU GIẢ TẠM KHỔ ĐAU NƠI THẾ GIAN NÀY !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
CON KÍNH XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO TẤM LÒNG TỪ BI CỦA CON NGUYỆN RẰNG PHỤC VỤ ĐẠO PHÁP VÀ CHÚNG SANH TRÊN TOÀN THỂ THẾ GIỚI NẦY ĐỂ SAU TẤT CẢ ĐƯỢC VỀ CÙNG VỚI PHẬT A DI ĐÀ !

TU GIẢI THOÁT TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT !

KIM CHỈ NAM CHO NGƯỜI MUỐN TU GIẢI THOÁT CHỈ MỘT KIẾP NÀY LÀ THÀNH TỰU VIÊN MÃN TỐT ĐẸP !
LỜI VÀNG CHO TẤT CẢ NHÂN LOẠI PHẬT TỬ TRÊN TÒAN THẾ GIỚI KHI TU HỌC PHẢI BIẾT CÁI ĐIỀU VÔ CÙNG TRỌNG ĐẠI NẦY ĐỂ TU NIỆM PHẬT MỘT KIẾP LÀ VỀ VỚI PHẬT ĐÀ GỌI LÀ TU NHẤT KIẾP NGỘ NHẤT THỜI VÌ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT LÀ TU TẮT TU MAU VÀ KHÔNG CẦN PHẢI TU THIỀN HAY LÀ TU TỤNG KINH GÕ MÕ COI CHỪNG MUÔN NGÀN NĂM SAU CŨNG CHƯ THÀNH ĐẠO !
LÀ VÌ PHẬT THÍCH CA NÓI TRONG KINH RÕ RÀNG : CHO DÙ TỤNG HẾT 12 NGÀN TẠNG KINH CỦA NGÀI PHƯỚC ĐỨC CŨNG KHÔNG BẰNG MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT SẼ TIÊU DIỆT 84 NGÀN TỘI LỖI TRONG QUÁ KHỨ VÀ PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG TRONG TƯƠNG LAI GỌI LÀ PHƯỚC VÔ LẬU VỀ CÕI PHẬT HƯỞNG HOÀI CŨNG KHÔNG HẾT VÀ TRƯỜNG SANH BẤT TỬ NƠI CÕI TÂY PHƯƠNG !
CÒN TU BỐ THÍ MÀ KHÔNG TU TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT NÊN PHẬT KHÔNG RƯỚC VÀ KHI HƯỞNG QUÁ NHIỀU PHƯỚC THẾ GIAN NÊN HẾT PHƯỚC THÌ HỌA SẼ TỚI CHÌM SÂU VÔ ĐỊA NGỤC TIẾP TỤC KHỔ ĐAU RẤT LÀ NGUY HIỂM CHO AI MÊ MUỘI CHỈ BIẾT TU PHƯỚC BỐ THÌ LÀ ĐẠI HỌA Ở KIẾP THỨ BA COI CHỪNG PHẢI ĐỌA NƠI ĐỊA NGỤC !
ĐÂY LÀ KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC CHO NGƯỜI MUỐN TU VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG ĐỂ KHỎI PHẢI LO BỊ ĐỌA SAU NẦY Ở MUÔN KIẾP SAU ! MỌI NGƯỜI HÃY NHỚ CHO KỶ VÀ ĐỪNG CÓ QUÊN LỜI VÀNG NẦY CỦA PHẬT DẠY NGHE QUÝ VỊ !
CHO NÊN PHẬT NÓI : 'TRÍ TUỆ LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT CHO NGƯỜI TU HỌC "
VÌ NẾU TA CÓ TRÍ TUỆ NÊN TA BIẾT CÁCH TU CHO ĐÚNG TA MỚI VỀ CÕI PHẬT CÒN NẾU TA THUỘC VỀ CĂN ĐỘN KHÔNG BIẾT GÌ NÊN KHÔNG BIẾT CÁCH TUM,TU SAI ĐI TRẬT ĐƯỜNG RẦY THÌ XE LỬA ĐỔ XUỐNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC VỀ CÕI PHẬT VÀ VÌ NGU KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ NÊN PHẢI ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM KHÓ RA !
LỜI VÀNG PHẬT DẠY RẤT LÀ QUAN TRỌNG CHO CÁI LINH HỒN CỦA MÌNH, MỌI NGỜI TU HỌC PHẬT TỬ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI NẦY PHẢI NHỚ ĐỪNG QUÊN NẾU NHƯ BẠN MUỐN VỀ CÕI PHẬT BẠN PHẢI LÀM NHƯ L;ỜI PHẬT DẠY, MUỐN VẬY PHẢI CÓ TRÍ TUỆ VÀ ĐẦY ĐỦ CĂN LÀNH VỚI PHẬT MỚI ĐƯỢC VỀ !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TẠI SAO HỌA TO ?
BỞI VÌ KHÔNG TU NIỆM PHẬT ĐỂ VỀ VỚI PHẬT NÊN HỌA TO LÀ VÌ HƯỞNG HẾT PHƯỚC THÌ HỌA TẤT NHIÊN PHẢI TỚI NÊN COI CHỪNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC ! CHO NÊN PHẬT NÓI PHƯỚC LỚN HỌA TO , HẾT PHƯỚC TỜI HỌA LÀ VẬY ĐÓ !
PHẬT THÍCH CA NÓI RẰNG : NGÀY NÀO CON CÒN Ở THẾ GIAN THÌ NGÀY ẤY CHƯA CHẮC ĐƯỢC BÌNH YÊN VÌ LOÀI NGƯỜI BIẾT ĐỦ THỨ NHƯNG KHÔNG AI BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA CHO ĐỜI MÌNH VÌ HỌA TAI ĐAU ỐM BỆNH TẬT CHẾT CHÓC CÓ THỂ XẢY RA BẤT THÌNH LÌNH CHO TỪNG MỖI CON NGƯỜI !
PHẬT KẾT LUẬN NẾU MUỐN ĐƯỢC BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC CHẮC CHẮN TRONG KHI CON TU PHƯỚC BỐ THÍ LÀ PHƯỚC THẾ GIAN, CON PHẢI TU NIỆM PHẬT A DI ĐÀ ĐỂ CẦU XIN GIẢI THOÁT KIẾP TỬ SINH VỀ VỚI VỚI PHẬT A DI ĐÀ MỚI CHẮC CHẮN ĐƯỢC MÃI MÃI BÌNH YÊN HẠNH PHÚC AN VUI VÀ SAU THÀNH PHẬT ĐẠO VÀ VĨNH VIỄN KHÔNG CÒN TRỞ LẠI THẾ GIAN ĐỂ LUÂN HỒI SANH TỬ NỮA ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC AN VUI TRƯỜNG SANH BẤT TỬ VÀ CHỈ CÓ CÕI A DI ĐÀ DUY NHẤT THÔI NHÉ , CÒN BẤT CỨ CÕI PHẬT NÀO HAY LÀ CÕI TIÊN ĐỀU PHẢI CÒN TRỞ XUỐNG THẾ GIAN NẾU CÓ LỖI LẦM LÀ RỚT XUỐNG THẾ GIAN HAY LÀ ĐỊA NGỤC VÀ TIẾP TỤC LUÂN CHUYỂN KHỔ ĐAU !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
AI LÀM ĐÚNG THEO LỜI MÌNH NÓI TRONG BÀI VIẾT NẦY TÔI CAM ĐOAN BẠN SẼ ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT VÀ SAU THÀNH PHẬT !
CÒN NẾU KHINH THƯỜNG LỜI NÓI CỦA TÔI KHÔNG LÀM THEO SẼ ĐỌA SA CHẮC CHẮN SAU NẦY KHI MÃN KIẾP !
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
(NĂM DẬUTHÁNG 9/2017)
AI MUỐN VỀ CỎI PHẬT PHỈ NIỆM PHẬT 108 CÂU MỖI ĐÊM VÀ XEM BÀI NẦY MỖI ĐÊM ÍT NHẤT BA LẦN CHO THUỘC LÒNG !
CTVL NGUYỆN CẦU CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH MUÔN LOÀI HÃY MAU MAU TỈNH NGỘ TÌM ĐƯỜNG TRỞ VỀ BÊN GIÁC ĐỂ MUÔN VÀN HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI SAU THOÁT LY SANH TỬ RA KHỎI KIẾP PHÙ DU GIẢ TẠM KHỔ ĐAU NƠI THẾ GIAN NÀY !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
CON KÍNH XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO TẤM LÒNG TỪ BI CỦA CON NGUYỆN RẰNG PHỤC VỤ ĐẠO PHÁP VÀ CHÚNG SANH TRÊN TOÀN THỂ THẾ GIỚI NẦY ĐỂ SAU TẤT CẢ ĐƯỢC VỀ CÙNG VỚI PHẬT A DI ĐÀ !

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

LỜI VÀNG CỦA PHẬT CÒN VANG NÚI RỪNG THIÊN THU !

ĐÀN AI PHIẾM NGỌC NGÂN NGA
LỜI CA TIẾNG NHẠC THÍCH CA PHẬT VÀNG !
BA NGÀN NĂM TRƯỚC CÒN VANG 
LỜI VÀNG PHẬT DẠY MƠ MÀNG ĐÂU ĐÂY !
MÙA THU CÒN GIÓ HEO MAY
TRỜI CAO CÒN CÓ MÂY MÂY BAY NGẬP TRỜI
SÔNG SÂU CÓN CÁ BƠI BỜI
TRÊN CAO CÒN CÓ CHIM TRỜI TUNG BAY
GIÓ CÒN BAY MÃI GIÓ LAY
RỪNG XANH CÒN CÓ CHIM BẦY REO VANG
CÒN NGHE VĂNG VẲNG LỜI VÀNG
THÍCH CA THÁI TỬ MUÔN NGÀN NĂM SAU
NHƯNG ĐỜI CÒN MÃI KHỔ ĐAU
THÍCH CA GIÁNG THẾ PHÉP MẦU CỨU SINH
ĐỘ CHO TẤT CẢ HỒN LINH
NẾU AI TRỞ GÓT HÀNH TRÌNH TÂY PHƯƠNG
PHẬT ƠI TRÊN CÕI PHẬT ĐƯỜNG
MA HA PHẬT RƯỚI TÌNH THƯƠNG NGẬP TRÀN !
NAY CON NHỚ LẠI LỜI VÀNG
ĐÓ LÀ KHO BÁU TRẦN GIAN HỌC HÀNH !
SAU TA VỀ ĐẾN TRỜI XANH
THOÁT LY SANH TỬ MỘNG LÀNH TƯƠNG LAI !
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI
THÍCH CA THÁI TỬ PHẬT NGÀI CHỨNG MINH ! (12/9/2017)
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

LỜI VÀNG CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !

BÂNG KHUÂNG TRƯỜNG SA !
ĐÂY LÀ BÀI HÁT HAY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI CÓ ÂM HƯỞNG SÂU LẮNG LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI VÀ GÂY ÂN TƯỢNG MẠNH NHẤT TRÊN THẾ GIỚI TỪ XƯA ĐẾN NAY CỦA MỌI THỜI ĐẠI !
HÃY NGHE BÀI HÁT NÀY ĐI MỖI ĐÊM BẠN SẼ SỐNG LÂU ĐẾN 120 TUỒI VÀ NIỆM PHẬT ĐI BẠN SẼ SỐNG ĐẾN THỜI DI LẠC PHẬT VÀ PHẬT DI LẠC SẼ ĐỘ CHO TẤT CẢ THÀNH PHẬT CHO NHỮNG ĐỨA NGOAN CỦA NHƯ LAI TẤT CẢ THÀNH PHẬT HẾT TRONG THỜI ĐẠI CỦA NGÀI VÀ BAN PHÚC CHO BẠN SỐNG ĐẾN MUÔN NGÀN NĂM SAU NGỒI TRÊN TÒA SEN NGÀN LÁ ! GẤP LẮM RỒI HÃY TU TẠI GIA NIỆM PHẬT NGÀY ĐÊM KHÔNG CẦN PHẢI ĐI ĐÂU HẾT KHÔNG ĂN CỦA ĐÀN NA THÍ CHỦ LÀM CHI LÀ PHẢI THIẾU NỢ MÀ LÀM KHÔNG TRỌN LÀNH TRỌN SÁNG PHẠM GIỚI LUẬT NHÀ CHÙA CHỈ MỘT GIỚI LÀ COI CHỪNG PHẢI ĐỌA ĐÓ !
VÔ CHÙA ĂN CƠM PHẬT MÀ KHÔNG HÀNH Y NHƯ LỜI PHẬT DẠY LÀM ĐẠI LÀM CÀNG, QUYỀN CAO CHỨC TRỌNG CẬY QUYỀN Ỷ THẾ LÉN CẮP CỦA ĐÀN NA KINH DOANH TRÁI PHÉP HƯỞNG THỤ VINH QUANG VÀ NUÔI NẮNG GIA ĐÌNH VÀ CHẮN CHẮN AI HHAM MÊ HƯỞNG THỤ CỦA CHÙA PHẢI SA ĐỌA KỲ NẦY MUÔN TRIỆU NĂM KHÔNG RA VÌ CỦA CHÙA LÀ XƯƠNG MÁU CỦA NGƯỜI DÂN CỦA PHẬT TỬ CỦA TOÀN THỂ CHÚNG SANH QUÍ VÍ NÊN BIẾT !
LỪA DỐI NGƯỜI CÓ THỂ ĐƯỢC NHƯNG QUÝ VỊ NÊN BIẾT RẰNG KHÔNG AI CÓ THỂ LỪA TRỜI DỐI PHẬT ĐƯỢC ĐÂU !
"LÀ VÌ TRỐN NGƯỜI THÌ KHỎI CHỚ TRỐN TRỜI SAO KHỎI"
TỔ TIÊN ÔNG BÀ MÌNH NÓI NHƯ VẬY TỪ NGÀN XƯA MÀ ! 
NHƯ MÀ BẠN CÓ THỂ LỪA ĐƯỢC 100 NGƯỜI TUY NHIÊN BẠN KHÔNG THỂ LỪA ĐƯỢC 9 TỶ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI NẦY VÌ CON MẮT CỦA THẾ NHÂN LÀ MẮT THÁNH MÀ !
VẬY THÌ AI NÓI LÀ KHÔNG CÓ THÁNH ĐÂU ?
KHÔNG CÓ THÁNH SAO SÁCH THÁNH HIÊN GỌI LÀ THÁNH NHÂN NÓI RẰNG CHUYỆN NẦY CHUYỆN KIA V...V.....?
NGƯỜI MỸ NÓI RẰNG "KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ LỪA PHỈNH CẢ THẾ GIỚI NẦY ! QUÁ ĐÚNG QUÁ HAY VẬY XIN NHỮNG KẺ DỐI TU HÃY MAU MAU THỨC TỈNH NẾU KHÔNG SẼ VĨNH VIỄN CHÌM SÂU MUÔN TRIỆU NĂM SAU KHI PHẬT DI LẠC RA ĐỜI SẼ ĐAU THƯƠNG KHỐC LIỆT TRONG HANG SÂU CỦA TẦNG THỨ 18 !
ĐÂY LÀ LỜI CẢNH TỈNH CƠN MÊ CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI CHO NHỮNG AI VÌ LÒNG THAM LAM HƯỞNG THỤ VINH HOA PHÚ QUÝ TRÊN XƯƠNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC CỦA PHẬT TỬ LÀ ĐÀN NA THÍ CHỦ !
NAY TÔI XIN VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY VÌ THƯƠNG MỌI NGƯỜI CHỚ KHÔNG PHẢI GHÉT BỎ GÌ VÀ TÔI KHÔNG MUỐN THẤY AI CHÌM SÂU TRONG BÓNG TỐI MÀ LÒNG TÔI XÓT THƯƠNG NÊN CÓ DỐI LỜI NHẮN NHỦ ĐÓ MÀ THỐI VÌ THỜI KY ĐẠI XÁ TỘI SẮP HẾT HẠN RỒI NẾU VÌ HAM MÊ TIỀN 
BẠC MÀ KHÔNG KỊP QUAY ĐẦU THEO LỜI PHẬT DẠY LÀ KHỔ ĐAU NGHIỆT NGÃ KHỐC LIỆT SAU KHI PHẬT DI LẠC RA ĐỜI LÚC ĐÓ SẼ LÀ KHÔNG CÒN KỊP NỮA VÌ ĐÃ HẾT HẠN KỲ ĐẠI XÁ TỘI CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI TRÊN HÀNH TINH NẦY !
CHO NÊN TÔI VÌ XÓT THƯƠNG TẤT CẢ MÀ ĐÁNH TIẾNG CHUÔNG VÀNG CẢNH TỈNH TRẦN GIAN ĐÓ !
VẬY HÃY MAU MAU QUAY ĐẦU CHO KỊP LÚC NẾU KHÔNG KẺO TRỄ NHE QUÝ VỊ ! 
THỜI GIỜ GẤP RÚT CHỈ CÒN TÍNH TỪNG GIÂY TỪNG PHÚT ĐÓ THÔI ĐẾN KHI PHẬT DI LẠC RA ĐỜI CHỚ KHÔNG PHẢI LÀ MƯỜI MẤY TRIỆU NĂM NỮA NHƯ BÊN PHẬT GIÁO THẾ GIỚI MẤY ÔNG NÓI ĐÓ ĐÂU VÌ ĐÂY ĐÃ NÓI LÀ THỜI KỲ MẠC PHÁP CUỐI ĐỜI RỒI THÌ LÀM GÌ MÀ TỚI MƯỜI MẤY TRIỆU NĂM NỮA PHẬT DI LẠC MỚI RA ĐỜI ??? 
ĐÓ LÀ MẤY NGÀI TỰ NÓI ĐÓ THÔI CHỚ PHẬT THÍCH CA ĐÂU CÓ NÓI NHƯ VẬY ???


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !
NAM MÔ CÁC LONG THẦN HỘ PHÁP TỪ CÕI THIÊN ĐÌNH 
LINH HIỂN CHỨNG MINH !
VÔ DANH CƯ SĨ THẤP HÈN ! (29/8/2017)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

CON CÚI XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO TẤM LÒNG THƯƠNG 
XÓT TOÀN THỂ CHÚNG SANH MUÔN LOÀI CỦA CON !
NGỌC PHƯỚC !

TIẾNG CHUÔNG GỌI ĐỜI !

CHIỀU ƠI !
CHIỀU ƠI ƠI HỞI ƠI CHIỀU
NGHE MUÔN CHIM HÓT LỜI YÊU NỒNG NÀN 
ĐÀN AI RUNG TIẾNG TƠ VÀNG
NÂNG NIU PHÍM NHẠC TÌNH TAN GIÓ CHIỀU
MƯA THU CÒN QUÁ TIÊU ĐIỀU
GIÓ ƠI LẠNH QUÁ NHỮNG CHIỀU MƯA BAY
TA CÒN AI TA CÒN AI
BÊN TA SAY ĐẮM TÌNH SAY LÁ VÀNG
BÂNG KHUÂNG TRONG BUỔI CHIỀU TÀN
ĐÂU ĐÂY VANG TIẾNG CHUÔNG VÀNG NGÂN NGA !
NAM MÔ MÔ PHẬT THÍCH CA
LỜI XƯA CÒN ĐÓ NGÀN XA NÚI RỪNG !
MẪU HOÀNG TRÊN CHÍN TỪNG KHÔNG
VỚI CÙNG CHÚA TỂ CÀNG KHÔN CHA TRỜI
CHIỀU ƠI ƠI HỞI CHIỀU ƠI
CON CÒN NHỚ PHẬT BÊN ĐỜI : "A DI"
THƯƠNG CHA CON BIẾT NÓI GÌ
XIN NGÀN LẠY MẸ TỪ BI ĐỘ ĐỜI !
CON GIỜ NHƯ CÁNH CHIM TRỜI
BAY TRONG NẮNG ẤM BÊN DỜI CÙNG CHA
NAM MÔ CON NIỆM ĐI ĐÀ
ĐỘ CHO TẤT CẢ SẼ LÀ PHẬT TIÊN !
THỜ CHA KÍNH MẸ VÔ BIÊN
BỞI CHA CÙNG VỚI MẸ HIỀN YÊU CON
CÒN TRỜI CÒN NƯỚC CÒN NON
PHẬT TIÊN THẦN THÁNH MÃI CÒN TRONG CON
RÁNG TU SAU SẼ SỐNG CÒN
ĐẾN THỜI DI LẠC CHỈ CÒN CHÂN TU !
AI TU GIẢ DỐI NGỤC TÙ
XUỐNG NƠI ĐỊA NGỤC NGÀN THU KHÓ VỀ !
BỞI ĐỜI LÀ MỘT CƠN MÊ
NGU SI PHẢI CHẾT Ê CHỀ ĐỜI TA !
CẦU CHO PHẬT RƯỚI MA HA
TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NGƯỜI TA QUAY ĐẦU
SẼ LÀ ĐƯỢC SỐNG RẤT LÂU
TRONG THỜI DI LẠC PHÉP MẦU THẦN TIÊN !
NIỆM PHẬT THÌ NIỆM TRIÊN MIÊN
CÓ NGÀY TA SẼ PHẬT TIÊN SẼ THÀNH
SAU TA VỀ CÕI TRỜI XANH
QUỲ BÊN CHÂN PHẬT PHƯỚC LÀNH CON TU !
TU THÌ KHỎI KHÓC HU HU
CÒN MÀ LƯỜI BIẾNG NGỤC TÙ NGÀN NĂM
ÍT LỜI NHẮN NHỦ TRẦN GIAN
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CỨU AN MUÔN LOÀI
ĐỂ SAU THÀNH PHẬT NHƯ LAI
ĐỘ CHO TẤT CẢ TRẦN AI TRỞ VẾ ! (28/8/2017)

TIẾP ĐIỂN THIÊN THƠ CỦA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CÙNG CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN NHẮN NHỦ LOÀI NGƯỜI RÁNG LO TU NIỆM ĐỂ SAU VỀ VỚI NHƯ LAI !

BAOLOCMAURICE CTV

TÔI LÀ CHÚA TỂ CỦA TÌNH YÊU !


Tôi là chúa tể của tình yêu
Tôi đến thăm anh tôi muốn yêu
Rượu có hay không anh hãy nói
Cho tôi uống trước trước khi yêu !
Tôi là chúa tể của tình yêu
Tôi đến vườn anh một buổi chiều
Mà tháng năm rồi trời mưa đã
Đem nhiều nước mát tưới cho yêu !
Tôi đã yêu và tôi khổ đau
Nên tôi buồn lắm lệ tuôn trào
Tình yêu là thế yêu là thế
Trong trái tim tôi một khối sầu !
Tôi là chúa tể của tình yêu
Thôi nhé từ nay chả dám yêu
Tôi đã yêu và tôi đã khổ
Không yêu thì lỗ biết bao nhiêu !

CTVL !

NGUYỄN TƯỜNG BÁCH LÀ AI ?


PHẬT PHÁP TÂM LINH ĐỈNH CAO CỦA TƯ TƯỞNG !
NGUYỄN TƯƠNG BÁCH LÀ AI ?

LÀ MỘT TÊN TRÍ THỨC CÓ BẰNG TIẾN SĨ NHƯNG LÀ MỘT TÊN ĐẠI QUỶ VƯƠNG CON CHÁU CỦA QUỶ VƯƠNG KHI XƯA ĐANG CÔNG KÍCH VÀ PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP CỦA ĐỨC THẾ TÔN
THÍCH CA SAKYA MUNI VÀ NÓI NGƯỢC GIÁO ĐIỀU CỦA PHẬT VÀ CŨNG LÀ MỘT TÊN NGU XUẨN VĨ ĐẠI NHẤT TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY , LÀ VÌ, ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ NÓI RẰNG :

HỌC CHO NHIỀU HỌC QUÁ MÀ NGU
NGƯỜI KHÔNG HỌC TRỜI CHO BIẾT CHỮ !

LÀ ÁM CHỈ CÁI LOẠI NGƯỜI NHƯ LÀ ÔNG KHI ÔNG NÓI LÀ KHI THÂN XÁC CON NGƯỜI MẤT ĐI THÌ CÁI PHẦN LINH HỒN, TÂM LINH HAY TINH THẦN CŨNG BIẾN MẤT THEO !
NÓI NHƯ VẬY LÀ ĐẠI NGU NGỐC LÀ TẠI SAO ?

LÀ VÌ NẾU BIẾN MẤT THÌ TẠI SAO PHẬT THÀNH PHẬT ? NẾU BIẾN MẤT TẠI SAO CÓ OAN GIA TRÁI CHỦ ? TẠI SAO CÓ MA ? ĐÓ CHÍNH LÀ LẬP LUẬN CỦA QUỶ VƯƠNG PHÁ ĐẠO, LÀ MA CÀ RỒNG MÀ PHẬT NÓI TRONG KINH KIM CANG !
ÔNG ĐÃ DÙNG DUY VẬT BIỆN CHÚNG LÀ LẤY KHOA HỌC THỰC NGHIỆM CỤ THỂ MÀ CHỨNG MINH VÀ DẪN GIẢI PHẬT PHÁP HUYỀN BÍ THEO Ý NIỆM PHÀM PHU NGU NGỐC CỦA ÔNG LÀ BỞI VÌ KHOA HỌC THỰC NGHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỜI CHỈ LÀ MỘT GIỌT NƯỚC TRONG ĐẠI DƯƠNG NẾU SO VỚI PHẬT PHÁP !

PHẬT ĐÃ TỪNG NÓI VỚI CÁC ĐỆ TỬ A LA HÁN CỦA NGÀI LÀ:
TRONG 49 NĂM GIẢNG ĐẠO NHỮNG GÌ TA NÓI CÙNG CÁC NGƯỜI CHỈ LÀ NẮM LÁ CÂY TRONG BÀN TAY TA , CÒN PHẬT PHÁP LÀ LÁ CÂY Ở TRONG RỪNG, Ý CỦA PHẬT LÀ TA NÓI HOÀI CŨNG KHÔNG HẾT VÌ PHẬT PHÁP LÀ VÔ TẬN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN NÒI HOÀI HOÀI VÀ MÃI MÃI HÀNG TỶ NĂM SAU CŨNG KHÔNG BAO GIỜ HẾT !

BẠN THẤY KHÔNG ? PHẬT CÒN NÓI KHÔNG HẾT THÌ LOÀI NGƯỜI TRÍ TUỆ CÓ LÀ BAO MÀ NÓI HẾT ???
PHẬT NÓI BỒ TÁT CÒN KHÔNG HIỂU NỔI PHẬT VÀ CHỈ CÓ PHẬT MỚI HIỂU ĐƯỢC PHẬT HUỐNG HỒ VÌ TẤT CẢ CHÚNG SANH ĐỀU LÀ CÓ TỘI VÌ ÁNG MÂY ĐEN DANH LỢI TÌNH BAO PHỦ LÀM CHO ĐẦU ÓC TỐI TÂM MÊ MUỘI THÌ LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC ĐỨC PHẬT ?

HƠN NỮA, BẤT CỨ AI MỖI LẦN LÊN ĐẦU THAI LÊN LÀM CON NGƯỜI ,PHẬT NÓI RẰNG VẪN CÒN MANG NGHIỆP NẶNG HAY NHẸ DO NHIỀU ĐỜI TRƯỚC GÂY RA !
NGAY CẢ CHÚA JESUS CŨNG XÁC NHẬN LÀ TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI ĐỀU CÓ ÍT HAY NHIỀU TỘI LỖI !

MÀ HỄ CÒN TỘI LỖI THÌ CÒN NGU MUỘI THÌ U MÊ BIẾT GÌ MÀ BÌNH LUẬN VỀ PHẬT PHÁP THEO Ý CỦA MÌNH ?
ÔNG TIẾN SĨ ĐIÊN KHÙNG NẦY CÒN LẬP LUẬN RẤT LÀ MÂU THUẪN LÀ KHI CHẾT RỒI THÌ KHI THÂN XÁC MẤT, LINH HỒN CŨNG MẤT THÌ KHÔNG CÓ MA QUỶ, RỒI ÔNG LẠI MÂU THUẨN NÓI LÀ CÓ NHÂN QUẢ, LẬP LUẬN NHƯ VẬY ĐÓ LÀ LÀ LẬP LUẬN MÂU THUẨN VÌ KHÔNG CÓ MA QUỶ THÌ KHI CHẾT RỒI LINH HỐN BIẾN MÂT KHÔNG CÓ MA QUỶ THÌ TẠI SAO CÓ OAN GIA TRÁI CHỦ MÀ CÓ ĐỊNH LUẬT TRẢ VAY KHI LINH HỒN BIẾN MẤT ? THẬT LÀ QUÁ MAU THUẨN MỘT CÁCH ĐIÊN RỒ (SO FOOLISH) VÀ KHÙNG ĐIÊN MÀ THẬT BUỒN CƯỜI CẢ MỘT CÁI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ĐỨC BÊN ĐÓ LẠI ĐẾN NGHE ÔNG TIẾN SĨ ĐIÊN ĐANG PHỈ BÁNG CHÁNH PHÁP CỦA PHẬT !

PHẬT MẪU ĐÃ NÓI RẰNG : DÙ CHO LẤY TẤT CẢ NGÔN NGỮ CỦA LOÀI NGƯỜI CŨNG KHÔNG THỂ NÀO DIỄN TẢ ĐƯƠC CÁI ĐẠO !
PHẬT CÒN NÓI KHÔNG HẾT (KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN) HUỐNG GÌ CON NGƯỜI ???

MÀ CÁI TÊN TIẾN SĨ KHÙNG NẦY DÁM LẤY CÁI BẰNG CẤP LÀ KIẾN THỨC THẾ GIAN LÀ KIẾN THỨC PHÀM PHU DỰA TRÊN KOA HỌC TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỂ DIỄN TẢ PHẬT PHÁP HUYỀN BÍ QUÁ CAO SIÊU CỦA PHẬT THÌ RÕ RÀNG LÀ MÒ KIM ĐÁY BIỂN , LÊN TRĂNG KIẾM CHỊ HẰNG VÀ MƠ THẤY NĂM NGỦ TRÊN MẶT ĐẠI DƯƠNG !
ÔNG TIẾN SĨ ĐIÊN KHÙNG ƠI , ÔNG LÀ LOẠI KHÔN VIỆC ĐỜI MÀ NGU VIÊC ĐẠO NHƯ LÀ PHẬT ĐÃ NÓI TRONG 12 NGÀN TẠNG KINH CỦA NGÀI !

ÔNG ĐỌC HẾT CHƯA MÀ DÁM KHUA MÔI MÚA MỎ MUỐN LÀM THẦY DẠY THIÊN HẠ VỚI CÁI BẰNG CẤP PHÀM PHU CỦA NGƯỜI ĐỜI ???....!!! ALAS ! SO IMBECILE !
KHẢ NĂNG CỦA ÔNG ĐƯỢC BAO NHIÊU MÀ ÔNG MUỐN LÀM NHÀ BÌNH LUÂN PP MÀ TRÍ TUỆ VỀ PHẬT PHÁP CỦA ÔNG QUÁ THẤP KÉM BỊ MẶT TRỜI ĐEN VÀ BÓNG TỐI CỦA QUỶ VƯƠNG BAO PHỦ !

VÀ CHO DÙ BẤT CỨ AI CHƯA TU NIỆM PHẬT VÀ CHO DÙ CÓ THÔNG THẠO THIÊN KINH VẠN PHÁP ĐI NỮA MÀ KHÔNG TU THÌ PHẬT CŨNG KHÔNG THỂ PHÓNG ĐIỂN QUANG LÊN ĐỈNH ĐẨU ĐỂ BAN PHÁT TRÍ TUỆ BÁT NHẢ (=TRÍ HUỆ) THÌ CŨNG KHÔNG THỂ NÀO HIỂU NỔI ĐƯỢC ĐẠO PHÁP LÀ GÌ CHỚ ĐỪNG CÓ TỰ HÀO RẰNG "TA CÓ BẰNG TIẾN SĨ LÀ TA CÓ NĂNG LỰC SIÊU HÌNH MÀ HIỂU ĐƯỢC PHẬT ĐÂU VÌ PHẬT PHÁP NÓ NẰM TRÊN SỰ HIỂU BIẾT CỦA LOÀI NGƯỜI "
HƠN THẾ NỮA , PHÂT PHÁP Ở TRÊN ĐỈNH CAO CỦA TÂM LINH VỐN LÀ VÔ HÌNH VÔ TƯỚNG VÀ VÔ DANH NÊN LOÀI NGƯỜI PHÀM PHU CHƯA ĐẮC QUẢ PHẬT LÀM SAO HIỂU HẾT TẤT CẢ NHỮNG GÌ Ở TRÊN CÁC CÕI PHẬT MÀ ÔNG TIẾN SỈ ĐIÊN NÀY LẠI BÀY ĐẶT CÓ Ý ĐỊNH LỪA DỐI CẢ THẾ GIỚI NÀY CHỚ LÀM SAO MÀ LỪA DỐI ĐƯỢC TÔI LÀ BẢO LỘC MAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG NẦY ĐANG Ở VIỆT NAM ĐÂY ???

VÀ NẾU TRONG BUỔI DIỄN ĐÀNG Ở CHÙA XÁ LƠI CỦA HÔM ĐÓ CÓ TÔI , TÔI SẼ CHẤT VẤN ÔNG NHỮNG CÂU HÓC BÚA MÀ CÓ LẺ CẢ THÉ GIỚI NẦY CŨNG PHẢI KINH NGẠC VÀ BẤT NGỜ, VÀ TÔI TIN RẰNG ÔNG KHÔNG THỂ NÀO HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ TÔI HỎI ĐỂ TRẢ LỜI TÔI, VÀ ÔNG PHẢI XÁCH BAO BỐ TỜI ĐỘI LÊN ĐẦU ĐỂ CHE CÁI BỘ MẶT QUỶ VƯƠNG DÁM CÔNG KÍCH PHỈ BÁNG VÀ NÓI NGƯỢC GÍAO ĐIỀU CỦA ÔNG ĐỐI VỚI CHÁNH PHÁP CỦA PHẬT LÀ PHẢI MẮC ĐẠI TRỌNG TỘI TỨ
TRỌNG NGŨ NGHỊCH MÀ BỊ SA ĐỌA 18 TẦNG THÔI VÀ HƠN CẢ TỘI GIẾT NGƯỜI !

NGUYỄN TƯỜNG BÁCH CON CHÁU NGUYỄN TƯỜNG TAM LÀ NHÀ VĂN NHẤT LINH VỚI CÁI BẰNG TIẾN SĨ KHOA HỌC THỰC NGHIỆM CỦA ÔNG NHƯ PHẬT NÓI LÀ CHỈ KHÔN VIỆC ĐỜI MÀ NGU VIỆC ĐẠO !
MA VƯƠNG THỜI MẠC PHÁP ĐẤY CÁC PHẬT TỬ CHÂN TU CHỚ NGHE LỜI MA QỶ MÀ PHẢI CHẾT CHUNG VỚI NÓ KHI GẶP ĐẠI KIẾP NẠN PHẬT SẼ KHÔNG CỨU VÀ CŨNG KHÔNG THỂ GẶP ĐƯƠC PHẬT DI LẠC RA ĐỜI !

VẬY KỂ TỪ NAY SA KHI ĐỌC BÀI NẦY TÔI MONG RẰNG KHẮP TRÊN THẾ GIỚI NẦY ĐỪNG CÓ BAO GIỜ XÁCH BẰNG CẤP THẾ GIAN RỒI DỰA THEO KHOA HỌC THỰC NGHIỆM 1+1 =2 VÀ
2+2 =4 ĐỂ BÌNH LUẬN VÀ GIẢNG VỀ PHẬT PHÁP SIÊU HÌNH NỮA NHÉ LÀ MÒ KIM ĐÁY BIỂN ĐẤY VÌ PP CAO SIÊU NÓ NĂM TRÊN KIẾN THỨC LOÀI NGƯỜI ĐẾN TỶ TỶ VẢ TỶ NĂM ÁNH SÁNG RẤT LÀ CAO SIÊU KHÔNG CÓ AI HIỂU NỔI HIỂU NỔI ĐÂU ĐỪNG CÓ NẰM MƠ ! (DON'T LIE DREAMING !)

NẾU MUỐN HIỂU THÌ PHẢI BUÔNG BỎ TẤT CẢ DANH LỢI TÌNH NƠI THẾ GIAN NẦY RỒI RÁNG NIỆM PHẬT LO TU TÂM DƯỞNG TÁNH HẰNG NGÀY CHO ĐẾN KHI NÀO THÀNH PHẬT RỒI THÌ QUÝ VỊ MỚI CÓ THỂ HIỂU ĐƯƠC PHẬT !
CÒN ĐẾN VỚI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO THÌ LÀM SAO THẤY ĐƯỢC PHẬT VÀ HIỂU ĐƯỢC PHẬT , VÀ TRÊN TÁM TỶ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI NẦY THÌ CÓ 999/1000 NGƯỜI CHỈ THẤY TÌNH TIỀN NHÀ CỬA, XE HƠI, VILLA, BIỆT THỰ VÀ DANH LỢI THẾ GIAN VÀ ĐÓ LÀ CÁI BỆNH CHẤP CỦA CẢI TÀI SẢN THẾ GIAN NẦY, AI CŨNG ÔM QUÁ CHẶT THÌ LÀ SAO ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT VÀ ĐƯỜNG VỀ TÂY PHƯƠNG SẼ LÀ MÃI MÃI CÒN XA VỜI ỨC MUÔN TỶ NĂM ÁNH SÁNG NỮA CŨNG KHÔNG BAO GIỜ TỚI CHO ĐƯỢC !

NHƯNG LOÀI NGƯỜI THÍCH MẮM TAY NHAU XUỐNG ĐỊA NGỤC
NGÀY CÀNG THÊM ĐỒNG !


CÁC BẠN HÃY PHOTOCOPY BÀI VIẾT NÀY ĐỂ TRONG NHÀ CHO CON CHÁU XEM NHÉ !

CTVL VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ! (11/9/2016)

&&&&&&&&&&&&&&
CÓ BỔ XUNG ĐẦY ĐỦ HƠN BÀI DƯỚI ĐÂY, THÂN ÁI MỜI CAC VỊ XEM LẠI BÀI VIẾT PP VÔ CÙNG TRỌNG ĐẠI NẦY NHÉ !NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !