Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

CHẤP TAY CON LẠY PHẬT !CHẤP TAY LẠY PHẬT ĐÂY NẦY
 
ĐỐT LÊN NGỌN NẾN ĐÈN CẦY SÁNG CHOANG !

MAI TA VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG 

KHỒNG CẦN NẾN NỮA ,ÁNH QUANG PHẬT ĐÀ !


PHẬT THƯƠNG CON LẮM NGHE TA ! (ta = các bạn)

BỞI VÌ CON NIỆM ĐI ĐÀ SÁNG ĐÊM ! 

TRÁI TIM TA KHỎI ĐỐT ĐÈN


BỞI VÌ PHẬT ĐỐT CHO TIM SÁNG NGỜI !


CON NAY QUỲ LẠY PHẬT TRỜI 


LẠY HOÀI LẠY MÃI ĐỜI ĐỜI TRI ÂN !


TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC PHẬT ĐÀNG 


LÀ NƠI CỨU THẾ TRẦN GIAN TRỞ V


PHONG TRẦN DANH LỢI BẾN MÊ 


NAY CON ĐÃ CHÁN SAU VỀ PHƯƠNG TÂY !


CÒN QUỲ DƯỚI CHÂN NHƯ LAI 


CON LÀ ĐỆ TỬ RẤT ĐẦY TIN YÊU !


BỞI CON THƯƠNG PHẬT RẤT NHIỀU \


VÀ PHẬT CŨNG THẾ PHẬT YÊU CON HIỀN


BIẾT NGHE LỜI DẠY PHẬT KHUYÊN


HAI NGÀN NĂM TRƯỚC NGÀI NGUYỀN ĐỘ SANH


CHÚNG SANH NIỆM PHẬT LÀM LÀNH 


ĐỂ SAU VỀ CÕI TRỜI SANH DI ĐÀ !

HOÀNG ĐẠI SƠN !


15/8/2018

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

LỜI DẠY CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ !


THẦY TA KHUYÊN DẠY CHÚNG TA

BẾN MÊ HÃY DỨT ĐỜI LÀ MÊ SI !

NÊN THẦY KHUYÊN NIỆM A DI

ĐỂ SAU HẾT KIẾP TA VỀ TÂY PHƯƠNG

NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG

ĐỜI ĐỜI SỐNG MÃI KHÔNG CÒN ĐAU THƯƠNG !

CÕI TRẦN SÓNG GIÓ TAI ƯƠNG

TRĂM MUÔN NGÀN LẠY TRI ÂN ĐỨC THẦY !

THẦY ƠI CON NHỚ MỖI NGÀY

THẮP HƯƠNG CON LẠY PHẬT ĐÀI TRÊN CAO

A DI CON NIỆM LÀO LÀO

TRONG TIM CÓ PHẬT ĐỜI SAU THANH NHÀN

TA VỀ CÕI PHẬT AN THÂN

THOÁT LY BIỂN KHỔ TRẦN GIAN KIẾP NGƯỜI !

THẦY ƠI THẦY VẮNG LÂU RỒI

MONG NGÀY TRỞ LẠY BÊN ĐỜI CÙNG CHA !

THẦY LÀ CHA CỦA CHÚNG TA

NHỚ THƯƠNG THẦY LẮM LỆ MÀ RƠI RƠI !

LẠY THẦY BAN PHƯỚC CHO NGƯỜI

ĐỂ CHO NGƯỜI BỚT MÊ ĐỜI LO TU !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


LỜI VÀNG THẾ TÔN NHƯ LAI DẠY CHÚNG SANH !

LỜI XƯA PHẬT DẠY CHÚNG TA

SỐNG TRONG BIỂN KHỔ ĐỜI LÀ MÊ LY

THẾ GIAN THỐNG THIẾT SẦU BI

PHẬT KHUYÊN QUAY GÓT TRỞ VỀ TÂY PHƯƠNG

ĐỂ KHÔNG CÒN NỮA ĐAU THƯƠNG

LUÂN HỒI SANH TỬ ĐOẠN TRƯỜNG AI ƠI !

TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT SÁNG NGỜI

AN VUI HẠNH PHÚC SỐNG ĐỜI NGÀN NĂM !


PHAN HỮU LỘC

HOÀNG ĐẠI SƠN CƯ SĨ TU TẠI GIA ! (2018)

LỜI DẠY CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ !THẦY TA KHUYÊN DẠY CHÚNG TA
BẾN MÊ HÃY DỨT ĐỜI LÀ MÊ SI !

NÊN THẦY KHUYÊN NIỆM A DI
ĐỂ SAU HẾT KIẾP TA VỀ TÂY PHƯƠNG

NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG
ĐỜI ĐỜI SỐNG MÃI KHÔNG CÒN ĐAU THƯƠNG !

CÕI TRẦN SÓNG GIÓ TAI ƯƠNG
TRĂM MUÔN NGÀN LẠY TRI ÂN ĐỨC THẦY !

THẦY ƠI CON NHỚ MỖI NGÀY
THẮP HƯƠNG CON LẠY PHẬT ĐÀI TRÊN CAO

A DI CON NIỆM LÀO LÀO
TRONG TIM CÓ PHẬT ĐỜI SAU THANH NHÀN

TA VỀ CÕI PHẬT AN THÂN
THOÁT LY BIỂN KHỔ TRẦN GIAN KIẾP NGƯỜI !

THẦY ƠI THẦY VẮNG LÂU RỒI
MONG NGÀY TRỞ LẠY BÊN ĐỜI CÙNG CHA !

THẦY LÀ CHA CỦA CHÚNG TA
NHỚ THƯƠNG THẦY LẮM  LỆ MÀ RƠI RƠI !

LẠY THẦY BAN PHƯỚC CHO NGƯỜI
ĐỂ CHO NGƯỜI BỚT MÊ ĐỜI LO TU !


NAM MÔ A Đ ĐÀ PHẬT !

HOÀNG ĐẠI SƠN CƯ SĨ TU TẠI GIA ! (2018)

                               ***

LỜI VÀNG THẾ TÔN NHƯ LAI DẠY CHÚNG SANH !


LỜI XƯA PHẬT DẠY CHÚNG TA
SỐNG TRONG BIỂN KHỔ ĐỜI LÀ MÊ LY

THẾ GIAN THỐNG THIẾT SẦU BI
PHẬT KHUYÊN QUAY GÓT TRỞ VỀ TÂY PHƯƠNG

ĐỂ KHÔNG CÒN NỮA ĐAU THƯƠNG
LUÂN HỒI SANH TỬ ĐOẠN TRƯỜNG AI ƠI !

TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT SÁNG NGỜI
AN VUI HẠNH PHÚC SỐNG ĐỜI NGÀN NĂM !

                           ***
CHẤP TAY CON LẠY PHẬT !


CHẤP TAY LẠY PHẬT ĐÂY NẦY

ĐỐT LÊN NGỌN NẾN ĐÈN CẦY SÁNG CHOANG !
MAI TA VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG

KHỒNG CẦN NẾN NỮA ,ÁNH QUANG PHẬT ĐÀ !
PHẬT THƯƠNG CON LẮM NGHE TA ! (ta = các bạn)

BỞI VÌ CON NIỆM ĐI ĐÀ SÁNG ĐÊM !
TRÁI TIM TA KHỎI ĐỐT ĐÈN

BỞI VÌ PHẬT ĐỐT CHO TIM SÁNG NGỜI !
CON NAY QUỲ LẠY PHẬT TRỜI

LẠY HOÀI LẠY MÃI ĐỜI ĐỜI TRI ÂN !
TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC PHẬT ĐÀNG

LÀ NƠI CỨU THẾ TRẦN GIAN TRỞ VỀ
PHONG TRẦN DANH LỢI BẾN MÊ

NAY CON ĐÃ CHÁN SAU VỀ PHƯƠNG TÂY !
CÒN QUỲ DƯỚI CHÂN NHƯ LAI

CON LÀ ĐỆ TỬ RẤT ĐẦY TIN YÊU !
BỞI CON THƯƠNG PHẬT RẤT NHIỀU !

VÀ PHẬT CŨNG THẾ PHẬT YÊU CON HIỀN
BIẾT NGHE LỜI DẠY PHẬT KHUYÊN

HAI NGÀN NĂM TRƯỚC NGÀI NGUYỀN ĐỘ SANH
CHÚNG SANH NIỆM PHẬT LÀM LÀNH

ĐỂ SAU VỀ CÕI TRỜI SANH DI ĐÀ !


PHAN HỮU LỘC !

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO VỚI NHỮNG TUYỆT CHIÊU SIÊU CẤP CỦA BAOLOCMAURICE !


MÌNH CÓ BỘ QUAN ÂM BÁI THẾ RẤT LÀ SIÊU PHÀM TỔNG HỢP GỒM CÁC BỘ MÔN VÕ MÈO VÕ CHÓ VÕ HỔ VÕ GÀ VÀ VÕ TIỀU VỚI BỘ SONG LONG XUẤT HẢI (HAI CON RÔNG BAY) VÀ BỘ PHƯỢNG HOÀNG XÒE CÁNH VÀ ĐẠI BÀNG VỖ CÁNH RẤT LÀ NGUY HIỂM LÀ NHỮNG ĐỘC CHIÊU SIÊU CẤP NHẦM CHẾ NGỰ VÀ VÔ HIỆU HÓA SỨC TẤN CÔNG KHŨNG KHIẾP CỦA CÁC MÔN PHÁI KHÁC VÀ HẠ ĐỊCH THỦ TRONG NHÁY MẮT CHỚP NHOÁNG MAU LẸ NÊN GỌI LÀ THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO !
BỘ MÔN THẦN CÔNG THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO CỦA MÌNH LÀ TỔNG HỢP CÁC MÔN PHÁI THIẾU LÂM TỰ VÕ TÀU VÕ BÌNH ĐỊNH VỚI BỘ TRẢO QUYỀN. VÕ TIỀU VÀ KUNG FU

MÌNH TẬP LUYỆN ĐỂ CÓ SỨC KHỎE TỐT VÀ LOẠI ĐỘC TỐ RA KHỎI GAN ĐÊ TỰ VỆ BẢN THÂN VÀ PHÒNG CHỐNG BẮT CÓC CHO SV HS TỪ 9 TUỔI TRỞ LÊN CÓ THỂ HỌC VÕ NẦY ĐỂ TỰ VỆ BẢN THÂN CHỈ TỪ 4 THÁNG ĐẾN 6 THÁNG ! MÌNH KHÔNG CHỦ TRƯƠNG TÀN SÁT AI CẠNH TRANH HAY THÁCH THỨC ĐỐI PHÓ HƠN THUA VỚI AI VÌ NAY MÌNH ĐÃ TU RỒI NÊN MỌI NGƯỜI CHỚ NÊN HIỂU LẦM MÌNH !
MÌNH CÓ THỂ ĐÀO TẠO TỪ 3 THÁNG CHO ĐẾN 6 THÁNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH DIỄN VIÊN HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC NẾU AI MUỐN ! MÌNH CAM KẾT NHƯ VẬY VÀ HỨA NHƯ VẬY VỀ VỚI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ NÓI !
CHỈ HỌC KHOẢNG 3 THÁNG LÀ BẢO ĐẢM KHÔNG THỂ NÀO BẮT CÓC ĐƯỢC VÌ MÌNH SẼ DẠY NHỮNG TUYỆT CHIẾU HẠ BẤT CỨ KẺ NÀO ÂM MƯU BẮT CÓC GIẾT NGƯỜI TRONG BA GIÂY ĐỒNG HỒ !
VÀ CẤM HỌC TRÒ CỦA MÌNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BẤT CỨ AI TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ HÀNG XÒM VÌ BỘ MÔN CỦA MÌNH XUẤT CHIẾU RA THÌ ĐỊCH THỦ PHẢI CHẾT TỨC KHÁC !

HOÀNG ĐẠI SƠN !
2018

MÔN THẦN CÔNG LỰC VỚI NHỮNG TUYỆT CHIÊU SIÊU CẤP CỦA BAOLOCMAURICE !
MÌNH CÓ BỘ QUAN ÂM BÁI THẾ RẤT LÀ SIÊU PHÀM TỔNG HỢP GỒM CÁC BỘ MÔN VÕ MÈO VÕ


CHÓ VÕ HỔ VÕ GÀ VÀ VÕ TIỀU VỚI BỘ SONG LONG XUẤT HẢI (HAI CON RÔNG BAY) VÀ BỘ 

PHƯỢNG HOÀNG XÒE CÁNH VÀ ĐẠI BÀNG VỖ CÁNH RẤT LÀ NGUY HIỂM LÀ NHỮNG ĐỘC CHIÊU SIÊU CẤP NHẦM CHẾ NGỰ VÀ VÔ HIỆU HÓA SỨC TẤN CÔNG KHŨNG KHIẾP CỦA CÁC MÔN PHÁI KHÁC VÀ HẠ ĐỊCH THỦ TRONG NHÁY MẮT CHỚP NHOÁNG MAU LẸ NÊN GỌI LÀ THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO !
BỘ MÔN THẦN CÔNG THẦN CÔNG LỰC QUYỀN ĐẠO CỦA MÌNH LÀ TỔNG HỢP CÁC MÔN PHÁI THIẾU LÂM TỰ VÕ TÀU VÕ BÌNH ĐỊNH VỚI BỘ TRẢO QUYỀN. VÕ TIỀU VÀ KUNG FU


MÌNH TẬP LUYỆN ĐỂ CÓ SỨC KHỎE TỐT VÀ LOẠI ĐỘC TỐ RA KHỎI GAN ĐÊ TỰ VỆ BẢN THÂN VÀ PHÒNG CHỐNG BẮT CÓC CHO SV HS TỪ 9 TUỔI TRỞ LÊN CÓ THỂ HỌC VÕ NẦY ĐỂ TỰ VỆ BẢN THÂN CHỈ TỪ 4 THÁNG ĐẾN 6 THÁNG ! MÌNH KHÔNG CHỦ TRƯƠNG TÀN SÁT AI CẠNH TRANH HAY THÁCH THỨC ĐỐI PHÓ HƠN THUA VỚI AI VÌ NAY MÌNH ĐÃ TU RỒI NÊN MỌI NGƯỜI CHỚ NÊN HIỂU LẦM MÌNH !
MÌNH CÓ THỂ ĐÀO TẠO TỪ 3 THÁNG CHO ĐẾN 6 THÁNG CÓ THỂ TRỞ THÀNH DIỄN VIÊN HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC NẾU AI MUỐN ! MÌNH CAM KẾT NHƯ VẬY VÀ HỨA NHƯ VẬY VỀ VỚI NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ NÓI !
CHỈ HỌC KHOẢNG 3 THÁNG LÀ BẢO ĐẢM KHÔNG THỂ NÀO BẮT CÓC ĐƯỢC VÌ MÌNH SẼ DẠY NHỮNG TUYỆT CHIẾU HẠ BẤT CỨ KẺ NÀO ÂM MƯU BẮT CÓC GIẾT NGƯỜI TRONG BA GIÂY ĐỒNG HỒ !
VÀ CẤM HỌC TRÒ CỦA MÌNH KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH BẤT CỨ AI TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ HÀNG XÒM VÌ BỘ MÔN CỦA MÌNH XUẤT CHIẾU RA THÌ ĐỊCH THỦ PHẢI CHẾT TỨC KHÁC !HOÀNG ĐẠI SƠN !

2018

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

ĐÀN ÔNG ĐÀN BÀ !


ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ
ÂU SẦU RẦU RĨ MAU GIÀ AI ƠI
ĐÀN BÀ NHƯ ĐÓA HOA TƯƠI
ĐIỂM TÔ NHÀ CỬA CHO ĐỜI LÊN HƯƠNG !
GIA ĐÌNH ẤM ÁP TÌNH THƯƠNG
SẼ LÀ HẠNH PHÚC THIÊN ĐƯỜNG TRẦN GIAN
KHÔNG CHÔNG KHÔNG VỢ KHÓC THAN
KHÔNG CON KHÔNG CÁI VÔ VAN Ở ĐỜI !

               *********************

ĐÀN BÀ MÀ THIẾU ĐÀN ÔNG
PHAI TÀN HÉO ÚA SỐNG TRONG LẠNH LÙNG
CÔ ĐƠN NÊN RIẾT PHẢI KHÙNG
BỞI VÌ CÔ ĐỘC KHÔNG CHỒNG KHÔNG CON


BAOLOCMAURICE

TIN NHẮN GỞI ĐẾN TOÀN THỂ NHÂN LOẠI TỪ BAOLOCMAURICE


BAOLOCMAURICE NHẮN CÙNG THẾ GIỚI !

TRỜI SANH TA CÁNH ĐÀN ÔNG
HÃY CƯNG YÊU VỢ LÀ KHÔN HƠN NGƯỜI !
AI ƠI CÒN SỐNG TRONG ĐỜI
VỢ CHỒNG TÌNH NGHĨA AI ƠI NHỚ CÙNG
KHÔNG VỢ LÀ CHẮC PHẢI KHÙNG
KHÔNG CHỒNG CŨNG THẾ LẠNH LÙNG QUẠNH HIU !
TÌNH YÊU NĂM THÁNG CHÍT CHIU
THƯƠNG YÊU ĐẰM THẮM NÂNG NIU VỢ HIỀN
TÌNH YÊU SÂU ĐẬM TRIỀN MIÊN
ĐÓ LÀ ĐẠO HẠNH VỀ MIỀN TÂY PHƯƠNG
ĐỜI LÀ MỘT CÕI VÔ THƯỜNG
CHỈ LÀ MỘT CÕI ĐOẠN TRƯỜNG LÂM LY
LÀ VÌ TỬ BIỆT SINH LY
VÔ THƯỜNG NÓ ĐẾN RA ĐI BẤT NGỜ !
NÊN TÔI ĐAU KHỔ LÀM THƠ
NHỮNG LỜI TÂM SỰ VÔ BỜ THƯƠNG YÊU !
NGUYỆN CHO TẤT CẢ QUAY CHIỀU
TRỞ VỀ CÕI PHẬT SAU NHIỀU AN VUI
PHẬT ƠI CON TỈNH NGỘ RỒI
NAY CON TỈNH GIẤC MƠ ĐỜI KHÔNG MÊ !
CUỘC ĐỜI ĐAU ĐỚN Ê CHỀ
TRĂM NGÀN NỖI KHỔ TRẦM Ê TRONG ĐỜI !
LÒNG TỪ BAN RÃI KHẮP NƠI
NAY TA CẤT TIẾNG CHUÔNG ĐỜI RÉO KÊU
ĐỂ RỒI MAI MỐT MỘT CHIỀU
XÁC THÂN TỨ ĐẠI MẤT TIÊU ĐÂU CÒN
CÒN NON CÒN NÚI THÌ CÒN
LÚC TA BỎ XÁC ĐÂU CÒN ĐỂ TU !
RỒI AI RỚT XUỐNG NGỤC TÙ
VÔ HANG SÂU THẮM TỐI HÙ SAO TU ?
ĐỜI ĐỜI SẼ KHÓC HU HU
XÁC THÂN TAN RÃ MỊT MÙ NGÀN NĂM !
TRIỆU NĂM ĐỊA NGỤC LẮNG TRẦM
CHẾT ĐI SỐNG LẠI ÂM THẦM KHỔ ĐAU !
CHO NÊN QUAY GÓT CHO MAU
NẾU KHÔNG THÌ SẼ MÁU TRÀO LỆ RƠI !
KHÔNG TU HỒN XÁC TẢ TƠI
ĐẾN NGÀY TẬN DIỆT THÌ ĐỜI TIÊU TAN !
HÃY MAU QUAY GÓT PHẬT ĐÀNG
TRỞ VỀ VỚI PHẬT MUÔN NGÀN AN VUI
ĐỜI ĐỜI TA SẼ THẢNH THƠI
NGÀN NĂM HẠNH PHÚC RONG CHƠI CÕI TRỜI !
THẦN THÔNG BAY KHẮP MỌI NƠI !
MÃI LÀ HẠNH PHÚC ĐỜI ĐỜI TÂY PHƯƠNG !

THANH TỊNH CƯ SĨ !